Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut

Delaware
Dist. of Col.
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana

Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina

South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont

Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming

 

                                    Indiana - jeden ze stanów środkowego zachodu USA. The Crossroads of
                                                 America
. Pierwotnie zamieszkany był przez Indian grupy algonkińskiej.
 


                     Indianapolis  -   Capitol                                                      Indianapolis - centrum

                 Witamy w Indianie                                           Kraina  Amishow - targ w Shipshewana

                     Indianapolis - centrum                                             Indianapolis - Children's Museum

          Kraina  Amishow - zabytkowy mlyn                                   Kraina  Amishow - zabytkowy mlyn

                         Kraina  Amishow                                         Kraina  Amishow

     Kraina  Amishow - targ w Shipshewana                        Kraina  Amishow - targ w Shipshewana

      Kraina  Amishow -  Nappanee  restaurant                     Kraina  Amishow - Nappanee  restaurant

                   Kraina  Amishow - Amish                                Museum of American Indians and Western Art  

                 Wydmy nad jeziorem Michigan                                          Indianapolis - Speedway        Arizona                                   

 
     

                                                                        Witamy |  Wycieczki  Zwiedzaj z nami  | Zdjecia  | Linki |  Kontakt
                                                           All Rights Reserved. Designed by RPM Promotion